Motie Van Raan over uitbreiding van de nationale CO2-heffing naar andere sectoren betrekken in de besluit­vorming voor­af­gaand aan het Belas­tingplan 2023


9 april 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het kabinet zich in het BNC-fiche op het volgende standpunt heeft gesteld: “In het huidige voorstel wordt CO2-uitstoot van brandstofgebruik uitgezonderd van Europese CO2-beprijzing in sectoren: land- en tuinbouw, kleinere industriële bedrijven, niet-voor-de-weg-bestemde voertuigen en niet-elektrisch spoorvervoer. Het kabinet hecht waarde aan een Europees gelijk speelveld, ook voor deze sectoren, en het EU ETS zou hiertoe een goede mogelijkheid kunnen bieden.”;

Constaterende dat de nationale CO2-heffing, die als aanvulling op EU ETS is ingevoerd, ook geen gelijk speelveld bevordert, aangezien de nationale CO2-heffing alleen van toepassing is voor de industrie die ook onder EU ETS valt;

Verzoekt de regering om, ten behoeve van een gelijk speelveld in Nederland, de uitbreiding van de nationale CO2-heffing naar andere sectoren te betrekken in de besluitvorming voorafgaand aan het belastingplan 2023;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over een importverbod op biomassa uit Rusland

Lees verder

Motie Van Raan over het openstellen van de SDE++ voor de nieuwe categorie Energy Capture and Storage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer