Motie Van Raan en Wassenberg over het zorgen voor een meer natuur­in­clu­sieve SDE++


9 april 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de staat van de Nederlandse natuur “ronduit slecht” is volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli);

Overwegende dat de Rli concludeert dat het natuurbeleid te weinig verbonden wordt met andere vraagstukken, waaronder de energietransitie;

Verzoekt de regering om te zorgen voor een meer natuur-inclusieve SDE++,

En gaat over tot de orde van dag,

Van Raan

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, Van Haga

Tegen

BBB, JA21, FVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het openstellen van de SDE++ voor de nieuwe categorie Energy Capture and Storage

Lees verder

Motie Van Raan over duidelijk maken dat niet iedere auto in Nederland te vervangen is door een zero-emissievariant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer