Motie Van Raan over het ontwik­kelen van een tran­si­tie­agenda voor de inkrimping van de veehou­derij in Nederland


14 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de veehouderij een van de grootste vervuilers ter wereld is en dat een krimp van de veestapel noodzakelijk is voor het halen van de klimaatdoelen,

overwegende, dat de minister van EZK de mening is toegedaan dat “je nu geen half werk moet doen als je weet waar je in 2050 moet uitkomen” en dat “je soms eerder moet beginnen omdat je het anders niet haalt”,

verzoekt de regering een transitieagenda te ontwikkelen voor de inkrimping van de veehouderij in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Beckerman

Van der Lee


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, DENK, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer