Motie Van Raan over het invoeren van een in de praktijk vlakke CO2-heffing


5 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nieuwe kabinet 35 miljard uittrekt voor het klimaat- en transitiefonds;

overwegende dat er belastinggeld verspild wordt als de uitstoot niet afneemt;

constaterende dat de huidige nationale CO2-heffing alleen van toepassing is op een deel van de industrie en alleen op de zogenoemde vermijdbare emissies;

overwegende dat deze regering een gelijk speelveld ook belangrijk vindt;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het invoeren van een in de praktijk vlakke uniforme CO2-heffing die van toepassing kan zijn op de volledige uitstoot van alle typen broeikasgassen in alle economische sectoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen