Motie Van Raan over een klimaat­plicht voor staats- en beleids­deel­ne­mingen


5 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat staatsdeelnemingen wel mvo-beleid hebben geformuleerd maar dat dit niet echt afdwingbaar is;

overwegende dat een klimaatplicht een stok achter de deur kan zijn voor bedrijven;

verzoekt de regering om in elk geval alvast voor de bedrijven waar de Staat een belang in heeft – staats- en beleidsdeelnemingen – een klimaatplicht voor te bereiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen