Motie Van Raan en Beckerman over de CO2-uitstoot van biomassa meetellen bij de reduc­tie­doel­stelling van het kabinet


5 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat in 2020 door het gebruik van biogrondstoffen in totaal 19 megaton CO2 werd uitgestoten, aldus het CBS;

constaterende dat het voor het klimaat niets uitmaakt dat deze uitstoot administratief niet meetelt;

verzoekt de regering deze uitstoot voortaan mee te laten tellen bij de reductiedoelstelling van het kabinet, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Beckerman


Status

Aangehouden

Voor

Tegen