Motie Van Raan over het instal­leren van nieuwe scrubbers en het gebruik van nog nieuw geïn­stal­leerde scrubbers verbieden


24 januari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister erkent dat het denken over het gebruik van vervuilende scrubbers is opgeschoven en momenteel geïnventariseerd wordt welke nationale beperkingen kunnen worden opgelegd,

van mening dat het onwenselijk zou zijn wanneer er, met beperkingen in zicht, nog snel nieuwe scrubbers worden geïnstalleerd,

verzoekt de regering het installeren van nieuwe scrubbers zo snel mogelijk te verbieden en het gebruik van nog nieuw geïnstalleerde scrubbers in Nederlandse wateren te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen