Motie Van Raan over het helpen van mensen die door corona­crisis in finan­ciële problemen komen


25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mensen door de Coronacrisis (een groot deel van) hun inkomen kwijtraken;

overwegende dat de maatregelen die het kabinet genomen heeft generieke maatregelen zijn;

overwegende dat mensen ondanks deze maatregelen in financiële problemen kunnen komen;

verzoekt de regering, de regelingen te monitoren en samen met gemeenten met aanvullende maatregelen te komen indien nodig,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen