Motie over zorg­ver­leners als blijk van waar­dering een bonus toekennen


18 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zorgverleners op dit moment in de frontlinie staan in de bestrijding van het coronavirus;

constaterende dat van deze zorgverleners maximale inzet gevraagd wordt en zij die ook leveren;

van mening dat de buitengewone prestaties die zorgverleners leveren, behalve een welgemeend applaus ook een financiële blijk van waardering zouden mogen opleveren;

verzoekt de regering de mogelijkheid te onderzoeken om de zorgverleners van wie nu extra inzet wordt gevraagd in de bestrijding van het coronavirus, als blijk van waardering, een bonus toe te kennen, en de Kamer over de uitkomst te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen, Krol, Asscher, Kuzu, Wilders, Baudet, Van Haga, Van der Staaij en Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen