Motie Van Raan over het defi­nitief niet openen van Lelystad Airport


18 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de laagvliegroutes niet zijn verdwenen, de PAS-melding van Lelystad Airport terecht is afgewezen, en een autonome groei van Lelystad Airport nog steeds niet kan worden uitgesloten,

constaterende dat het openen van een vliegveld in de klimaat- en biodiversiteitscrisis onverantwoord is,

verzoekt de regering om Lelystad Airport definitief niet te openen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van RaanStatus

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Omtzigt, BBB, Volt

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Den Haan, JA21, Van Haga