Motie Van Raan over een foren­sisch accoun­tants­on­derzoek laten uitvoeren naar alle stik­stof­de­po­si­tie­be­re­ke­ningen rondom Lelystad Airport


18 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

– de rekenmethodiek voor de stikstofdepositie voor luchtvaart eenduidig vastligt en het RIVM altijd een warmte-inhoud van 0 MW heeft toegepast;

– maar dat in de geactualiseerde PAS-meldingen voor Lelystad Airport van 2018 en 2019 opeens is gerekend met 43 MW, waardoor de maximale depositietoename onder de 1 mol/ha/jaar bleef en een PAS melding zou volstaan;

– dat dit de schijn heeft van een dubbele stikstofboekhouding en de minister terecht concludeerde dat de PAS melding onjuist was;

verzoekt de regering alsnog forensisch accountantsonderzoek te laten uitvoeren naar alle stikstofdepositieberekeningen in de periode 2014 tot en met 2020 rondom Lelystad Airport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van RaanStatus

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Omtzigt, BBB, Volt

Tegen

Den Haan, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK