Motie Teunissen over het erkennen van de grenzen aan de econo­mische groei


23 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Club van Rome 50 jaar geleden opriep om de grenzen aan de groei te erkennen;

overwegende dat economische groei als doel van beleid en het niet respecteren van de ecologische grenzen van onze planeet ertoe hebben geleid dat we ons in een klimaat- en biodiversiteitscrisis bevinden;

overwegende dat een economie die zich beweegt binnen ecologische en sociale grenzen het uitgangspunt van beleid zou moeten zijn;

constaterende dat er fundamentele keuzes nodig zijn om de opwarming van de Aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad;

verzoekt de regering, de grenzen aan de economische groei te erkennen en ecologische en sociale grenzen als uitgangspunt van beleid te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, Volt

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het definitief niet openen van Lelystad Airport

Lees verder

Motie Teunissen over alles op alles zetten om de bouw van het datacenter in Zeewolde te voorkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer