Motie Van Raan over hand­havend optreden wanneer er niet wordt beschikt over de benodigde vergun­ningen


15 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Kabinet in het dossier over gaswinning bij Ternaard stelt dat zij niet anders kan dan zich aan de wet te houden;

constaterende dat het Kabinet zegt dat zij gehouden is aan de wet en de rechtsstaat en deze behoort uit te voeren;

constarende dat er bedrijven opereren zonder natuurvergunning, waaronder Schiphol;

constaterende dat Schiphol al in 2019 is verzocht een natuurvergunning aan te vragen;

constaterende dat deze staatsdeelneming niet aan de wet wordt gehouden door het Kabinet;

verzoekt de regering om handhavend op te treden wanneer een bedrijf en zeker een staatsdeelneming niet beschikt over de benodigde vergunningen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over niet toestaan dat zandsuppletie ingezet wordt als ´╗┐compensatie voor bodemdaling door gaswinning bij Ternaard

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over de Mijnbouwwet en het niet kunnen instemmen met het winningsplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer