Motie Van Raan over niet toestaan dat zand­sup­pletie ingezet wordt als ´╗┐com­pen­satie voor bodem­daling door gaswinning bij Ternaard


15 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zandsuppletie ingezet mag worden als compensatie bij bodemdaling door gaswinning;

constaterende dat het compensatie door zandsuppletie niet rijmt met het voorzorgprincipe van onze natuurbeschermingswetten constaterende dat de gevolgen van zandsuppletie op bodemdaling en naijleffecten niet zijn onderzocht;

verzoekt de regering om niet toe te staan dat zandsuppletie ingezet wordt als compensatie voor bodemdaling door gaswinning bij Ternaard;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen