Motie Van Raan over niet toestaan dat zand­sup­pletie ingezet wordt als com­pen­satie voor bodem­daling door gaswinning bij Ternaard


15 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zandsuppletie ingezet mag worden als compensatie bij bodemdaling door gaswinning;

constaterende dat het compensatie door zandsuppletie niet rijmt met het voorzorgprincipe van onze natuurbeschermingswetten constaterende dat de gevolgen van zandsuppletie op bodemdaling en naijleffecten niet zijn onderzocht;

verzoekt de regering om niet toe te staan dat zandsuppletie ingezet wordt als compensatie voor bodemdaling door gaswinning bij Ternaard;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over lozingen van vervuild productiewater niet toestaan

Lees verder

Motie Van Raan over handhavend optreden wanneer er niet wordt beschikt over de benodigde vergunningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer