Motie Van Raan over pleiten om scheep­vaart binnen de grenzen van de aarde te brengen


24 juni 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging;

overwegende dat met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens een eerste stap is gezet in de verduurzaming van de scheepvaartsector;

constaterende dat dit nog niet genoeg is om onder de 1,5 graad Celsius opwarming van de aarde te blijven;

verzoekt de Regering om in het IMO te pleiten om de scheepvaart binnen de grenzen van de aarde te brengen en in te zetten op de daarbij benodigde uitstootreductie,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, JA21, Van Haga