Motie Van Raan over geen garanties van oorsprong mogelijk maken voor energie die met behulp van CO2 is gepro­du­ceerd


10 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat garanties van oorsprong zijn bedoeld om te bewijzen dat energie op een duurzame manier is geproduceerd;

overwegende dat energie die met behulp van CO2 is geproduceerd niet gezien kan worden als duurzaam aangezien de CO2 ppm (parts per million) in elk geval eerst omlaag moet;

verzoekt de regering geen garanties van oorsprong mogelijk te maken voor energie die met behulp van CO2 is geproduceerd,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP