Motie Van Raan over geen garanties van oorsprong afgeven voor houtige biomassa


10 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er garanties van oorsprong voor biomassa kunnen worden afgegeven;

overwegende dat het verbranden van bomen voor energie niet duurzaam is;

constaterende dat artikel 19 van de Hernieuwbare Energie Richtlijn de mogelijkheid biedt aan lidstaten om geen garanties van oorsprong af te geven als de producent subsidie ontvangt;

verzoekt de regering geen garanties van oorsprong af te geven voor houtige biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

BBB, CDA, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over een klimaattoets voor alle nieuwe wetsvoorstellen

Lees verder

Motie Van Raan over geen garanties van oorsprong mogelijk maken voor energie die met behulp van CO2 is geproduceerd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer