Motie Van Raan over een CO2-klok ophangen in de Tweede Kamer zodat klimaat­ver­an­dering op de voet gevolgd kan worden


10 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bewustzijn van de totale CO2 die in de atmosfeer zit en nog steeds stijgt, verhoogd moet worden;

constaterende dat er al initiatieven zijn voor real time carbon tracking, bijvoorbeeld co2.earth;

verzoekt de voorzitter een CO2-klok op te hangen in de Tweede Kamer zodat klimaatverandering op de voet gevolgd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, GL, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP, DENK, SP