Motie Teunissen over een klimaat­toets voor alle nieuwe wets­voor­stellen


9 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het recente Duitse regeerakkoord staat opgenomen dat in alle nieuwe wetsvoorstellen moet worden uitgelegd hoe het betreffende wetsvoorstel voldoet aan de nationale klimaatdoelstellingen;

spreekt uit dat een dergelijke klimaattoets voor alle nieuwe wetsvoorstellen ook in Nederland dient te worden uitgevoerd;

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP