Motie Van Raan over uiterlijk 31 december 2022 polissen voor fossiele projecten afronden


10 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het een tijd kan duren voordat dekkingstoezeggingen voor exportkredietverzekeringen worden omgezet in polissen;

overwegende dat pas per eind 2022 steun voor fossiel moet zijn beëindigd en het dus onwenselijk is als na de deadline van 31 december 2022 dekkingstoezeggingen worden omgezet in polissen die steun geven aan de fossiele sector;

verzoekt de regering de Tweede Kamer gedurende het jaar 2022 in de rapportages over de uitvoering van de COP26-verklaring op de hoogte te houden van nieuwe aanvragen en verleende dekkingstoezeggingen voor fossiele projecten;

verzoekt de regering uiterlijk 31 december 2022 polissen voor fossiele projecten af te ronden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga