Motie Van Raan over kwelders inzetten om de zeespie­gel­stijging en de gevolgen van klimaat­ver­an­dering op te vangen


27 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kwelders zeespiegelstijging temperen door de golfslag te breken;

constaterende dat onderzoek heeft aangetoond dat de gemiddelde kwelders 1,212 ton CO2 per hectare opslaan;

constaterende dat dit een gratis services is van de natuur, mits we haar met rust laten;

verzoekt de regering kwelders in te zetten om de zeespiegelstijging en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga