Motie Van Raan over gaswinning onder de Waddenzee zo snel mogelijk en volledig beëin­digen


27 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat we de na-ijleffecten van gaswinning niet kunnen overzien;

constaterende dat we sowieso moeten stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen;

verzoekt de regering gaswinning onder de Waddenzee zo snel mogelijk en volledig te beëindigen;

verzoekt de regering de Kamer hierover te rapporteren voor het einde van het jaar;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga