Motie Van Raan over formele besluit­vorming verzoeken bij publiek gefi­nan­cierde opbouw van niet-duurzame landbouw in het buitenland


2 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de initiatiefnota ‘Van oliedom tot gezond verstand’ opgemerkt wordt dat “door de afnemende biodiversiteit investeringen in onder andere de niet-duurzame landbouw risicovoller worden”.

constaterende, dat het niet kan worden uitgesloten dat door met publiek geld gefinancierde internationale financiële instellingen, zoals de EBRD, de EIB en Atradius DSB, met Nederlands belastinggeld middels financiering of garantiestellingen, de niet-duurzame landbouw in het buitenland mede wordt opgebouwd;

verzoekt de Nederlandse regering bij beslissingen over financieringsaanvragen en garantiestellingen voor het opbouwen van de in de initiatiefnota ‘Van oliedom naar gezond verstand’ genoemde niet-duurzame landbouw in het buitenland bij met publiek geld gefinancierde financiële instellingen, de Nederlandse vertegenwoordiger altijd te instrueren om een formele besluitvorming te verzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: spreek uit dat de wereld in een klimaat- en biodiversiteitscrisis verkeert

Lees verder

Motie Ouwehand over substantieel verlagen van de voorgenomen vergoeding voor de nertsenfokkerij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer