Motie Van Raan: spreek uit dat de wereld in een klimaat- en biodi­ver­si­teits­crisis verkeert


2 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de nota ‘Van oliedom naar gezond verstand’ analyses, plannen, voornemens en taalgebruik staan die goed aansluiten bij de realiteit van vandaag,

van mening dat het benoemen van het bestaan van de klimaat- en biodiversiteitscrisis sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de aarde zo veel als mogelijk te beperken;

spreekt uit dat de wereld in een klimaat- en biodiversiteitscrisis verkeert;

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, SGP, DENK, GKrol, Van Haga