Motie Van Raan: zorg ervoor dat export­kre­diet­ver­ze­ke­ringen voor olie- en gasin­fra­structuur en scheepsbouw binnen de groene taxonomie vallen


9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat conform de aangenomen motie Sjoerdsma en Van Ojik alle instrumenten van het buitenlandbeleid en de diplomatie volledig in lijn moeten worden gebracht met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs,

constaterende dat er jaarlijks anderhalf keer zoveel wordt uitgetrokken voor fossiele exportsteun als voor klimaatinitiatieven wereldwijd;

constaterende dat olie- en gasinfrastructuur en scheepsbouw aparte categorieën zijn in de portefeuille van de exportkredietverzekering;

overwegende dat de groene taxonomie kan helpen bij het definiëren van duurzame transacties;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat exportkredietverzekeringen die worden verstrekt in de categorieën olie- en gasinfrastructuur en scheepsbouw, binnen de groene taxonomie vallen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GKrol

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over de president-directeur van Shell vragen haar plek in de Bestuurlijke Commissie VTH in het Milieudomein op te geven

Lees verder

Motie Van Raan over een afbouwpad voor alle exportsteun die ten goede komt aan de olie- en gasindustrie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer