Motie Van Esch over de president-directeur van Shell vragen haar plek in de Bestuur­lijke Commissie VTH in het Mili­eu­domein op te geven


9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een commissie heeft gevraagd te adviseren over het verbeteren van het milieubeleid,

constaterende dat de grote stroom aan incidenten bij o.a. Tata Steel, Chemours en Chemelot aantoont dat het Rijk momenteel niet in staat is om het milieu en de gezondheid van omwonenden te beschermen,

constaterende dat Shell een grote vervuiler is met grote economische belangen,

spreekt uit dat het onwenselijk is dat de President-directeur van Shell zitting neemt in een commissie die adviseert over het verbeteren van het milieubeleid,

verzoekt de regering de president-directeur van Shell te vragen haar plek in de Bestuurlijke Commissie VTH in het Milieudomein op te geven en deze plek vervolgens in te laten vullen door een persoon of organisatie die de belangen van het milieu en de leefomgeving vertegenwoordigd,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GKrol