Motie Van Raan over een afbouwpad voor alle export­steun die ten goede komt aan de olie- en gasin­du­strie


9 december 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat Nederland zich in het Klimaatakkoord van Parijs heeft verplicht om zo snel en zo veel mogelijk te doen voor een toekomst zonder fossiele energie;

Constaterende dat de Klimaatwet te vrijblijvend is en onvoldoende ziet op het realiseren van de noodzakelijke klimaatdoelen;

Constaterende dat de Nederlandse staat door middel van exportkredietverzekeringen nu zeker dertig keer meer steun geeft aan fossiel dan aan duurzaam,

Verzoekt de regering om een zo kort mogelijk afbouwpad voor alle exportsteun, die via het ekv-instrumentarium ten goede komt aan de olie- en aardgasindustrie, op te nemen in de op te stellen scenario’s voor het in lijn brengen van de ekv met de Klimaatdoelen van Parijs,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GKrol