Motie Van Raan over export­kre­diet­ver­ze­ke­ringen binnen het strenge duur­zaam­heid­regime betrekken en export­steun ten behoeve van olie afbouwen


9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de initiatiefnota ‘Vergroening van de financiële sector’ staat: “Ten tweede is er teveel focus op ‘meer groen’ ten koste van echte impact richting verduurzaming”;

verzoekt de regering ook de exportkredietverzekeringen binnen het in de nota bepleite strenge duurzaamheidregime te betrekken en exportsteun ten behoeve van olie af te bouwen,

en gaat over tot de orde van de dag

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, CU

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP, GKrol