Motie Van Raan over een voor­hang­pro­cedure bij de minis­te­riële regeling over de Richtlijn hernieuwbare energie


20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat per ministeriële regeling vastgesteld gaat worden welke grondstoffen zoals bedoeld in bijlage IX, deel A van de richtlijn hernieuwbare energie gebruikt mogen worden voor biobrandstof,

overwegende dat niet alle mogelijkheden die op bijlage IX, deel A van de richtlijn hernieuwbare staan echt duurzaam zijn,

verzoekt de regering een voorhangprocedure te verbinden aan de hierboven genoemde ministeriële regeling,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FvD, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

BBB, CDA, D66, VVD, SGP