Motie Van Raan over alle vormen van houtige biomassa uitsluiten van gebruik als biobrandstof


20 mei 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor het produceren van biobrandstof het gebruik van houtige biomassa niet is uitgesloten,

overwegende dat houtige biomassa grote risico’s op ontbossing met zich meebrengt,

verzoekt de Regering om alle vormen van houtige biomassa uit te sluiten van gebruik voor biobrandstoffen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, BBB