Motie Van Raan/Bouchallikh over het gebruik van voedsel- en voeder­ge­wassen als biobrandstof uitfa­seren


20 mei 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van voedsel- en voedergewassen voor brandstof geen langdurige duurzame optie is,

overwegende dat in de wet Milieubeheer is vastgelegd dat voedsel- en voedergewassen voor biobrandstoffen gebruikt mogen worden,

verzoekt de regering om het gebruik van voedsel- en voedergewassen voor biobrandstof zo snel mogelijk uit te faseren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Bouchallikh


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

BBB, CDA, D66, CU, VVD