Motie over de trein als norm voor reizen tot 700 kilometer


5 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek van Natuur & Milieu en de Coalitie Anders Reizen blijkt dat het zakelijk reizen met de trein tot 700 kilometer een reductie tot 43% van de vliegreizen oplevert;

constaterende dat treinreizen voor rijksambtenaren al de norm zijn bij afstanden tot acht uur, maar dat veel bedrijven een dergelijke maatregel nog niet in hun reisbeleid hebben opgenomen;

verzoekt de regering om op korte termijn in overleg te gaan met werkgevers om afspraken te maken om het reisbeleid zo in te richten dat voor afstanden tot 700 kilometer het gebruik van de trein de norm wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouchallikh
Kröger
Van Ginneken
De Hoop
Alkaya
Van Raan
Dassen


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, BBB, BIJ1, Volt, D66, PvdA, PvdD, VVD, SGP, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, CU, DENK, Den Haan, JA21, Van Haga