Motie Van Raan over het delen van de PAS-melding uit 2016 en de geac­tu­a­li­seerde PAS-melding uit 2019 van Lelystad Airport


18 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister vanwege de grove fouten die zijn ontdekt terecht tot de conclusie is gekomen dat Lelystad Airport geen natuurvergunning kan krijgen op basis van de gedane PAS-melding(en),

verzoekt de regering om de PAS-melding uit 2016 en de geactualiseerde PAS-melding uit 2019 (inclusief onderliggende stukken) met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

FVD, CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, PVV, DENK