Motie Van Raan over aan de Kamer voor­leggen van duur­zaam­heids­kaders


31 oktober 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er duurzaamheidskaders zullen worden opgesteld voor het gebruik van biomassa;

Verzoekt de regering deze duurzaamheidskaders op te stellen ruim vóór de presentatie van het definitieve Klimaatakkoord en deze voor te leggen aan de Tweede Kamer;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS