Motie Van Raan over aan de Kamer voor­leggen van duur­zaam­heids­kaders


31 oktober 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er duurzaamheidskaders zullen worden opgesteld voor het gebruik van biomassa;

Verzoekt de regering deze duurzaamheidskaders op te stellen ruim vóór de presentatie van het definitieve Klimaatakkoord en deze voor te leggen aan de Tweede Kamer;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over de salderingsregeling voor zonnepanelen

Lees verder

Motie Van Raan over een CO2-reductiescenario van 55% in 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer