Motie Van Raan over duidelijk maken dat niet iedere auto in Nederland te vervangen is door een zero-emis­sie­va­riant


11 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het niet verstandig en wenselijk is om elke fossiele auto in Nederland te vervangen door een zero-emissievariant;

constaterende dat Nederland, fair share naar rato, geen aanspraak heeft op voldoende zeldzame metalen om plusminus 9 miljoen elektrische auto’s te hebben;

constaterende dat Metabolic / Copper8 en Universiteit Leiden in een gezamenlijke publicatie stellen dat Nederland in 2030 maximaal 1 miljoen elektrische auto’s kan hebben terwijl het kabinet, conform het klimaatakkoord, mikt op 1,9 miljoen elektrische auto’s;

verzoekt de regering duidelijk te maken dat, bij de huidige en voorziene techniek, niet iedere auto in Nederland een-op-een te vervangen is door een zero-emissievariant, het beleid daarop aan te passen en de Kamer te informeren over de consequenties daarvan voor de mobiliteit in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, BBB, Volt

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Omtzigt, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan en Wassenberg over het zorgen voor een meer natuurinclusieve SDE++

Lees verder

Motie Van Raan over bij toekomstige infrastructurele projecten altijd de variant kiezen met de grootste bijdrage aan klimaatmitigatie en -adaptatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer