Motie Van Raan c.s. over bij de beoor­deling van de kosten­ef­fec­ti­viteit ook kijken naar de baten


21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister conform de verordening 598/2014 een zogeheten "balanced approach" uitwerkt om de hoeveelheid luchtvaartgeluid te verminderen en de maatregelen moet toetsen op kostenefficiƫntie;

overwegende dat dit kan betekenen dat de woningbouw en het woongenot het afleggen tegen de luchtvaart;

constaterende dat conform diezelfde normen een bredere kosten-batenanalyse mogelijk is;

verzoekt de regering om bij de beoordeling van de kosteneffectiviteit niet alleen, zoals de verordening stelt, te kijken naar de kosten maar ook naar de baten en bij het maken van de kosten-batenanalyse te werken met de principes van de brede welvaart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Krƶger

De Hoop

Alkaya


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, GL, SP, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, CU, VVD, DENK, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over door aanscherping van de normen een einde maken aan de ziekmakende bleed air voor cabinelucht

Lees verder

Motie Van Raan over uitspreken dat de bijdrage van de luchtvaart aan de klimaatcrisis een bijdrage levert aan onveiligheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer