Motie Van Raan over de term ‘vei­lig­heid’ in relatie tot de lucht­vaart­sector breder te defi­niëren dan alleen het risico op onge­vallen


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de luchtvaartsector in zijn huidige omvang de veiligheid van mensen en dieren op verschillende wijze in gevaar brengt:
- door de substantiële, en groeiende, bijdrage van de luchtvaartsector aan de klimaatcrisis,
- door het veroorzaken van significante gezondheidsschade als gevolg van geluidsoverlast,
- door het veroorzaken van significante gezondheidsschade als gevolg van de (ultra)fijnstofuitstoot,

constaterende dat de regering verantwoordelijk is voor een veilige leefomgeving,

verzoekt de regering de term ‘veiligheid’ in relatie tot de luchtvaartsector breder te definiëren dan alleen het risico op ongevallen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, SP, BBB, BIJ1

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL, Omtzigt, Den Haan, JA21, Van Haga