Motie Van Raan over de aanbe­veling van de OVV opvolgen


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij convergerend baangebruik een doorstartend vliegtuig ‘separatieverlies’ (oftewel een bijna-botsing) kan hebben met een opstijgend vliegtuig,

constaterende dat de minister heeft aangegeven aanbevelingen van de OVV uit 2017 onverkort over te nemen,

constaterende dat de aanbeveling van de OVV in 2020 was: Verwijder de procedure 'Verminderde separatie tussen startend en landend verkeer' uit het Operations Manual en houdt vast aan de standaardprocedure voor het gebruik van afhankelijke start- en landingsbanen,

constaterende dat de LVNL de procedure wil aanpassen,

constaterende dat de OVV ook in 2017 al adviseerde het aantal kruisingen van actieve start- en landingsbanen te minimaliseren en de minister toegezegd heeft deze aanbevelingen op te volgen,

verzoekt de regering om de aanbeveling van de OVV op te volgen en de procedure te (laten) schrappen,

spreekt uit dat een verandering in procedure niet mag leiden tot toename van de overlast elders,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, FVD, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK, BBB, JA21, Van Haga