Motie Van Raan over de Green Deal toetsen middels de Monitor Brede Welvaart


25 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de aangenomen motie-Van Raan/Beckerman (34 298, nr. 24);

constaterende de aangenomen motie-Van Raan (35 470, nr. 9);

verzoekt de regering, bij de verdere behandeling van de voorstellen die voortkomen uit de Green Deal rekening te houden met welvaart in brede zin,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

PVV, FVD, VVD, SGP, Van Haga