Motie Van Raan over de reeds gegeven subsidie voor andere doelen dan biomassa in te zetten


2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inzet van biomassa op grote schaal voor hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte) en de subsidies daarvoor passen niet meer in het huidige energiebeleid, aldus de SER;

constaterende dat er bij de ombouw van biomassacentrales in Diemen € 396 miljoen gemoeid is aan gereserveerde subsidie;

constaterende dat de biomassacentrale in Diemen in de komende twee jaar nog niet kan worden omgebouwd vanwege lopende procedures;

verzoekt de regering om in gesprek te gaan met Vattenfall in de reeds gereserveerde, maar niet gegeven subsidie, anders dan voor biomassa in te zetten,

en gaat door tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over geen wegenprojecten vergunnen zonder meenemen van volledige emissies

Lees verder

Motie Van Raan over meer intensief monitoren uitstoot broeikasgassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer