Motie Van Esch over geen wegen­pro­jecten vergunnen zonder meenemen van volledige emissies


2 juli 2020

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie Hordijk het afkappen van de verkeersemissies op 5 km van de weg ‘niet verdedigbaar’ vindt ‘omdat het grootste gedeelte van de NH3- en NOX-depositie op grotere afstanden plaatsvindt’,

verzoekt de regering geen wegenprojecten te (laten) vergunnen zolang niet de volledige emissies worden meegenomen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch

Laçin


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GKVK, Van Haga