Motie Van Raan over meer intensief monitoren uitstoot broei­kas­gassen


2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat, om het klimaatbeleid snel en flexibel te kunnen bijsturen, het nuttig kan zijn om frequent te rapporteren over de behaalde uitstootreductie en het effect van reeds genomen klimaatmaatregelen;

verzoekt de regering, om de ontwikkeling van de Nederlandse uitstoot, conform de indeling van het IPCC, intensief te monitoren en het CBS en RIVM te verzoeken om op basis hiervan 4x per jaar te rapporteren over (de ontwikkeling in) de uitstoot,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

PVV, FVD, VVD, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over de reeds gegeven subsidie voor andere doelen dan biomassa in te zetten

Lees verder

Motie Van Raan over geen fossiele lock-in

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer