Motie Van Raan/Moorlag over het bestu­deren van ontwik­ke­lings­routes voor 'Vergoeding Externe Kosten' van CE Delft


9 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de minister van EZK de door CE Delft ontwikkelde ‘Vergoeding Externe Kosten’ het Ei van Columbus noemt;

Constaterende dat de minister van EZK dit instrument omwille van haar complexiteit in de wacht heeft gezet;

Constaterende dat CE Delft desondanks twee ontwikkelingsroutes ziet om dat systeem hanteerbaar en concreet te maken;

Verzoekt de regering deze ontwikkelingsroutes nader te (laten) bestuderen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Moorlag


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD