Motie Van Raan/Moorlag over het bestu­deren van ontwik­ke­lings­routes voor 'Vergoeding Externe Kosten' van CE Delft


9 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de minister van EZK de door CE Delft ontwikkelde ‘Vergoeding Externe Kosten’ het Ei van Columbus noemt;

Constaterende dat de minister van EZK dit instrument omwille van haar complexiteit in de wacht heeft gezet;

Constaterende dat CE Delft desondanks twee ontwikkelingsroutes ziet om dat systeem hanteerbaar en concreet te maken;

Verzoekt de regering deze ontwikkelingsroutes nader te (laten) bestuderen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Moorlag


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over de MER Lelystad Airport naar de Europese Commissie sturen

Lees verder

Motie Van Raan over overheidsfinanciën onderwerpen aan een klimaatveranderingstresstest

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer