Motie Van Raan over de CO2-heffing meenemen bij subsi­die­prijs voor CCS


3 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, gezien zij in blijft zetten op subsidies voor CCS, om op zijn minst de nationale CO2-heffing mee te nemen bij de subsidieprijs voor CCS,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen