Motie Van Raan over geen nieuwe subsidie voor houtige biomassa per 2021


3 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om per 01 januari 2021, mede gezien de recente onderzoeksgegevens over de houtkap misstanden in Estland, geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa voor het opwekken van warmte af te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over de CO2-heffing meenemen bij subsidieprijs voor CCS

Lees verder

Motie Van Esch over een adequaat wettelijk instrumentarium om vanuit het voorzorgsbeginsel te kunnen handelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer