Motie Van Raan over trans­parant rappor­teren over de CO2-uitstoot van biomassa


3 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om vanaf 2021, transparant te rapporteren over de reële totale CO2 uitstoot (dus niet de papieren uitstoot) van alle ruim 200 biomassacentrales in NL, door middel van het toevoegen van een totale CO2 uitstoottabel in de Klimaat- en Energieverkenning van het PBL in 2021,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

FvD, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD