Motie Van Raan over de CO2-heffing eerlijker en effec­tiever maken


10 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om de voorgestelde CO2-heffing eerlijker en effectiever te maken door o.a. alle uitstoot te belasten, uitzonderingen en dispensatierechten voor de industrie te schrappen en de heffing na invoering direct volwaardig in te laten gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga