Motie Van Raan over objec­tieve data en trans­pa­rantie bij opstellen CO2-heffing


10 juni 2020
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om bij de speelveldanalyse voor de CO2-heffing zoveel mogelijk objectieve data te gebruiken en niet alleen te leunen op informatie van bedrijven die zelf onderhevig zijn aan de CO2-heffing,

verzoekt de regering, bij het vaststellen van het aantal dispensatierechten voor bedrijven de gebruikte data openbaar te maken, zodat derde partijen dit kunnen verifiëren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga