Motie Van Raan over inves­te­ringen in verduur­zaming en vergroening naar voren halen


10 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende het advies van o.a. De Nederlandsche Bank om investeringen in verduurzaming en vergroening naar voren te halen;

verzoekt de regering, een uiterste inspanning te leveren om investeringen in verduurzaming en vergroening naar voren te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen