Motie Van Raan over inves­te­ringen in verduur­zaming en vergroening naar voren halen


10 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende het advies van o.a. De Nederlandsche Bank om investeringen in verduurzaming en vergroening naar voren te halen;

verzoekt de regering, een uiterste inspanning te leveren om investeringen in verduurzaming en vergroening naar voren te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het verlagen van de slachtsnelheid

Lees verder

Motie Van Raan over de CO2-heffing eerlijker en effectiever maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer