Motie Van Raan/Simons over duurzame vormen van ener­gie­op­wekking voor Bonaire


13 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door Bonaire Brandstof Terminals B.V. (BBT) op te richten nieuwe olie-infrastructuur op Bonaire wordt aangelegd, waardoor Bonaire voor langere tijd vast blijft zitten aan fossiele brandstoffen;

overwegende, dat dit niet de oplossing is voor Bonaires energieprobleem;

verzoekt de regering om:

  • zwaarder in te zetten op duurzamere vormen van energieopwekking voor Bonaire, waarbij naast zon en wind ook naar andere alternatieven wordt gekeken zoals bijv. ocean thermal energy conversion (OTEC), en de Kamer hierover te informeren,
  • in de doelomschrijving in de statuten van Bonaire Brandstof Terminals B.V. vast te leggen dat het hoofddoel is: de verduurzaming van de elektriciteitsopwekking, drinkwaterproductie en het wagenpark op Bonaire, en het uitfaseren van het gebruik van fossiele brandstoffen hiervoor, en de Kamer hierover te informeren
  • en te zorgen dat tot die tijd ook de tussenoplossing met dieselleveringen gecontinueerd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Simons


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, PVV, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, BBB, JA21

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over dat in de nieuwe nota staatsdeelnemingen ook aandacht besteed moet worden aan brede welvaart

Lees verder

Motie Van Raan: krimp luchtvaart naar max. 300.000 vliegtuigbewegingen per jaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer